• pagebanner

Newyddion

Beth sy'n digwydd i'r tywel ar ôl ei ddefnyddio'n hir?

1. Melynu a drewi

a. Pan fyddwn yn sychu'r croen chwyslyd ac olewog gyda thywel ac nad ydym yn ei lanhau'n rheolaidd, mae'r tywel yn tueddu i gronni braster a baw. Ar ôl amser hir, mae'n tueddu i deimlo'n ludiog. Pan fydd yn sychu, bydd yn troi'n felyn neu'n cynhyrchu arogl rhyfedd.
b. Os nad yw amgylchedd eich ystafell ymolchi wedi'i awyru, ac nad yw'r tywel wedi'i wasgu allan yn llwyr ar ôl pob defnydd, bydd lleithder yn cronni ar waelod y tywel, a bydd yr ymyl waelod yn llwydo, a bydd y tywel yn naturiol yn cynhyrchu arogl rhyfedd neu hyd yn oed panig. Ffenomen felen.

2. Harden
a. Os defnyddir y tywel am gyfnod rhy hir, bydd y gwallt yn cwympo i ffwrdd. Pan mai dim ond coesyn yr esgyrn sydd ar ôl ar ôl i'r tywel ddisgyn, bydd y tywel yn dod yn galed.

b. Nid yw'r tywel wedi'i lanhau'n llwyr, ac mae baw gweddilliol tymor hir ar y croen yn y ffibr.
c. Ar ôl i'r tywel gael ei olchi, mae'r dolenni'n cael eu tanglo ac yn agored i'r haul heb ysgwyd.
ch. Mae'r ïonau calsiwm a magnesiwm rhad ac am ddim yn y dŵr yn cyfuno â sebon ac yn glynu wrth y tywel, sydd hefyd yn un o brif achosion caledi'r tywel.

Peryglon defnydd amhriodol

Mae llawer o dyweli wedi'u lliwio. Mae'n arferol i dyweli sydd newydd eu prynu bylu ychydig ar ôl y lansiad cyntaf. Os yw'r lliw yn parhau i bylu, mae dau bosibilrwydd, un yw bod y tywel yn gynnyrch wedi'i ailbrosesu, a'r llall yw bod y tywel yn defnyddio llifynnau israddol. Mae llifynnau israddol yn cynnwys carcinogenau fel aminau aromatig. Pan fydd y corff dynol mewn cysylltiad tymor hir â thyweli sy'n cynnwys aminau aromatig, mae'r croen yn hawdd amsugno'r aminau aromatig, gan achosi canser neu alergeddau. Felly, mae golchi'ch wyneb â thyweli wedi'u lliwio â llifynnau israddol yr un peth â golchi'ch wyneb â dŵr gwastraff diwydiannol, a fydd yn niweidio'ch croen yn ddifrifol ac yn peryglu'ch iechyd.

Sut i lanhau?

1. Diheintio tymheredd uchel yw'r mwyaf effeithiol
Wrth lanhau'r tyweli, berwch y tyweli mewn dŵr berwedig am 10 munud, ac yna golchwch nhw gyda glanedydd. Ar ôl golchi, ewch â nhw i le wedi'i awyru i sychu. Os ydych chi'n ei chael ychydig yn drafferthus coginio gyda dŵr berwedig, gallwch hefyd ei ficrodon mewn popty microdon am 5 munud ar ôl golchi'r tywel, a all hefyd gyflawni effaith diheintio tymheredd uchel.

2. Glanhewch gyda glanedydd halen neu alcalïaidd
Gallwch ychwanegu glanedydd alcalïaidd i'r dŵr neu'r prysgwydd gyda halen, ac yna rinsiwch â dŵr glân ar ôl ei olchi i wella arogl melyn neu ryfedd y tywel.

3. Deodorize gyda finegr a soda pobi
Os ydych chi am gael gwared ag arogl rhyfedd tyweli, gallwch ychwanegu dwy lwy o finegr gwyn a swm priodol o ddŵr poeth i'r peiriant golchi. Peidiwch ag ychwanegu glanedyddion, meddalyddion, ac ati, a chychwyn y peiriant golchi yn uniongyrchol. Ar ôl i'r broses lanhau ddod i ben, ychwanegwch ychydig o sebon golchi dillad neu bowdr soda a'i olchi eto i gael gwared ar y rhan fwyaf o'r aroglau a'r gludedd.

Amledd newid tywel

Argymhellir paratoi dau neu dri thyweli i'w newid ar yr un pryd. Y peth gorau yw newid i dywel newydd tua thri mis, ac mae'n well sgaldio'r tywel â dŵr poeth unwaith yr wythnos i sicrhau bod y tywel yn lân ac yn rhydd o lwydni.


Amser post: Tach-25-2020